Samengesteld gezin in verbinding 

Alie FaberAanbod 


  • Voorbereiding op het vormen van een samengesteld gezin
  • Als het niet goed gaat in je relatie of samengesteld gezin.
  • Bij het onderhouden van hervonden balans
  • Ondersteuning bij rouw over het beëindigen van jullie samengesteld gezin
  • Hulp en ondersteuning aan cliënten die in een samengesteld gezin zijn opgegroeid en daarop willen terugkijken


Voorbereiden op een samengesteld gezin

Zijn jij en je partner van plan om te gaan samenwonen? Overweeg dan om eerst een aantal sessies te hebben voordat het samengestelde gezin een feit is. De juiste plek innemen gaat niet vanzelf. Ik kan jullie helpen met een goede voorbereiding. Je kunt hiervoor beter teveel dan te weinig tijd nemen.

Realistische verwachtingen zullen het jullie gemakkelijker maken om zaken los te laten, ingewikkeldheden te hanteren en de verbinding met elkaar niet te verliezen. 

Terugblikken op een samengesteld gezin

Kom je uit een relatie, die beëindigd is omdat het niet gelukt is het samengestelde gezin in stand te houden, dan kan ik je ondersteunen in het rouwproces.

Opgegroeid in een samengesteld gezin

Ik begeleid cliënten die zijn opgegroeid in een samengesteld gezin en als gevolg daarvan nu als volwassene hinder ondervinden door onbeantwoorde vragen of onbegrepen gevoelens. Mogelijk ben je als gevolg van je levensverhaal tegen moeilijkheden aangelopen in relaties. Ik kan je helpen door samen terug te kijken, patronen te leren herkennen en gevoelens te erkennen. Dit ruimt zaken op. Je zult merken dat er daardoor weer ruimte ontstaat voor nieuwe ontwikkelingen.