Samengesteld gezin in verbinding 

Alie Faber

 

Wat betekent een samengesteld gezin en hoe ga ik daarmee om?

Vragen die ik mezelf weer opnieuw stelde nadat ik mijn huidige partner ontmoette. Ik werd verliefd op een man met kinderen. Het voelde gelijk vertrouwd. Ondanks een eerdere ervaring, ging ik er vol vertrouwen in. Liefde, geduld en open communicatie zou ons zeker helpen om de soms wat ingewikkelde dynamieken het hoofd te bieden. We gingen ervoor! Ik ging niet alleen de verbinding met mijn partner aan, zijn kinderen horen erbij. Net als de andere ouder. Dit zorgt voor veel beweging en is eigenlijk nooit saai. Op andere momenten kan het onrustig, moeilijk, verwarrend en pijnlijk zijn.  Onze liefde en verbinding is groot en met enige regelmaat staan we voor uitdagingen.


Ik heb zelf mogen ervaren dat de Stiefgoedmethodiek werkt. Dat gaf rust in mijn relatie, ruimte voor verbinding en liefde. Samen, allebei vanuit onze eigen positie, hebben we stap voor stap de methodieken toegepast. We snappen daardoor wat er gebeurt, overleggen we hoe het anders moet en blijven we op onze plek staan. Door de uitgangspunten te volgen lukt het om regie te houden en geen speelbal te worden van ingewikkelde onderliggende dynamiek. Dit inspireerde mij om zelf coach van Stiefgoed te worden. Ik wilde mijn persoonlijke - en mijn ruime professionele ervaring als hulpverlener graag combineren. Mijn belangrijkste motivatie is de aandacht voor de positie van de kinderen.
In een kerngezin is er biologische verbondenheid, zijn de onderliggende posities vanzelfsprekend en zijn er gezamenlijke waarden. In een samengesteld gezin is dit niet vanzelfsprekend en werkt het anders. Dit erkennen, doorgronden, doorvoelen en naar te gaan leven zal harmonie en verbinding in jullie gezin brengen.